Biyografi

TUNÇ ÜNVER KİMDİR

Üstün kabiliyetli çocukların yurtdışında öğrenimi için çıkarılmış olan 6660 sayılı yasadan istifade eden ünver, müziğe beş yaşında [...]

GÜLSİN ONAY KİMDİR

Gülsin Onay, dünyanın ehemmiyetli müzik merkezlerinde 36 ülkenin önde gelen orkestraları ve şefleri ile sayısız konserler ve resitaller verdi. [...]

ŞEFİKA KUTLUER KİMDİR

Flüt öğrenimine Saki Şarıl ile başlayan sanatçı 1979 seneninde üstün muvaffakiyet ile konservatuvardan mezun oldu. Aynı sene Cumhurbaşkanlığı [...]

ERDEN BİLGEN KİMDİR

Selim Bilgen ve Ankara Devlet Operası 1. trompetçisi Cemal Cimcoz ile başlayan Erden Bilgen,1964 seneninden itibaren İzmir Devlet Konservatuvarı’nda [...]

SAFİNAZ OLCAY KİMDİR

Ankara Devlet Konservatuvarı viyola bölümünde M. HINGI, Betül BAŞEĞMEZ ile çalıştı ve Prof. Koral ÇALGAN’ın talebesi olarak yüksek [...]

GÜLGÜN AKAGÜN SARISÖZEN KİMDİR

Viyolonsele; Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nusret KAYAR’ın öğrencisi olarak başladı, viyolonsel yüksek bölümünden 1978 yılında pekiyi derece [...]

BURÇİN BÜKE KİMDİR

1966’da İzmir’de doğdu. İlk Piyano derslerini müzisyen olan babasından aldı. Halk önünde ilk konserini on yaşındayken verdi. 1977’de açılan [...]