İZMİR HİKAYELERİ- Kitap Özeti

Kitabın İsimi : İzmir Hikayeleri
Yazarı : Halid Ziya Uşaklıgil
1.KİTABIN KONUSU: Yazar bu kitabını, ömrünün son yıllarında yaşadığı olayları anımsamak kasıtıyla yazmıştır.
2.KİTABIN ÖZETİ:’’İzmir Hikayeleri’’eski İzmir’in buram buram kokan havası, kenar köşe mahalleleri, oraların her sınıftan ve her tipten insanları, o dönemin hayat ortamını , anane ve görenekleri, hasılı bir zaman kesitinin İzmir folkloru , örnekleriyle , zengin bir kaynak halinde anlatılmaktadır.
3.KİTABIN ANA FİKRİ:Yazarın geçmiş yaşantısını anımsamak kasıtıyla yazdığı hatırasal öykülerdir.
4.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:Kitaptaki olaylar tamamen halk yaşantısından alınmıştır.Kitabın kahramanları ise yine olaylarda olduğu gibi tamamen halk içerisinde yaşayan normal halk insanlardan seçilmiştir.
5.KİTAP HAKKINDA KİŞİSEL GÖRÜŞLER:Kitap okunmaya başlandığında kitabın önemli bir özelliği dikkat çekiyor .Bu kitaptaki kahramanların hemen hepsi geniş, yaygın ve kolay halk yığınları arasından seçilip alınmış oluşudur.Kitapta göze çarpan bir diğer özellik ise onun buradaki yazılarında süsten ve sanat kaygısından çok , bunlardan soyutlanmış bir dil ve anlatımı vardır.Başka bir deyişle yazar bu kitabında tamamiyle halkın içinden seçtiği olayları sade bir şekilde yazmıştır.
6.YAZARIN HAYATI İLE İLGİLİ KISA BİLGİ:Servet-I Fünun romancılarından.İstanbul’da doğdu .1884’te ’Nevruz’ gazetesini , daha sonra ’Hizmet’ ve ’Uyum’ gazetelerini kurdu.Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilirdi.150’den fazla hikayesi vardır.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.